تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

تماس با ما

تماس با ما

آدرس:ساوه،میدان شهرداری ،بلوار سید جمال الدین اسد آبادی ،جنب میدان میوه وتره بار، اداره امور عشایر استان مرکزی

صندوق پستی:64154-39157 تلفن 42427010(086)نمابر42427380(086 )

آدرس الکترونیکی اداره:ashayer_mr@yahoo.com

آدرس الکترونیکی طرح وبرنامه:mansuoria@yahoo.com

آدرس الکترونیکی مطالعات وامور تعاونی ها:nejatnoorbakhsh@yahoo.com