تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

«تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»

مهمترین تولیدات عشایر استان

تولیدات دامی

نوع دام سبک عشایر در ایلات وطوایف استان

نام ایل

نام دام

شاهسون بغدادی

گوسفند(نژاد زند ، کله کوهی)، بز، گاو

کردکلهر

گوسفند(نژاد زند ، کله کوهی)، ، بز

مغان

گوسفند(نژاد زند)، بز

سنگسر(علمدار)

گوسفند(نژاد سنگسری)، بز

زند

گوسفند(نژاد زند)، بز

کله کوهی

گوسفند(نژاد کله کوهی)، بز

زلکی

گوسفند، بز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان تولیدات دامی عشایر استان مرکزی در سال 1387 مقدار به کیلوگرم

نوع تولید

میزان

شیر

1257066

پشم

69383

گوشت

5000000

 

 

 

 

 

 

 

آمار دام عشایر استان مرکزی به تفکیک نوع دام  

نوع دام

تعداد

گوسفند و بره

283800

بز و بزغاله

46200

گاو و گوساله

3000

اسب و کره اسب

91

قاطر

37

الاغ و کره الاغ

757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولیدات زراعی وباغی

 

 

مساحت اراضی کشاورزی بر حسب و نوع بهره برداری عشایر استان مرکزی (بر اساس آمارنامه سال 1387)

نوع کاشت

کل

زیر کشت محصولات سالانه

آیش

باغ و قلمستان

تعداد بهره برداری

مساحت

تعداد بهره برداری

مساحت

تعداد بهره برداری

مساحت

تعداد بهره برداری

مساحت

آبی

35

550

35

537

35

17

21

86

دیم

50

2854

50

2854

50

150

1

5

جمع کل

85

3404

85

3391

85

167

22

91

(هکتار)

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح کاشت، تعداد تولید و عملکرد عمده محصولات زراعی عشایر استان مرکزی (بر اساس آمارنامه سال 1387)

نوع محصولات

تعداد بهره بردار

سطح کاشت (هکتار)

مقدار تولید (تن)

عملکرد در هکتار (کیلوگرم)

کل

آبی

دیم

کل

آبی

دیم

کل

آبی

دیم

گندم

32

2780

280

2500

5150

1400

3750

6500

5000

1500

جو

32

424

70

354

881

350

531

6500

5000

1500

یونجه

18

87

87

0

1218

1218

0

14000

14000

0

سیب زمینی

23

100

100

0

5000

5000

0

50000

50000

0

جمع کل

105

3391

537

2854

12249

7968

4281

77000

74000

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح کاشت، تعداد تولید و عملکرد عمده محصولات باغی عشایر مرکزی بر اساس آمار نامه سال 1387

نوع محصولات

تعداد بهره بردار

سطح کاشت (هکتار)

مقدار تولید (تن)

عملکرد در هکتار (کیلوگرم)

کل

آبی

دیم

کل

آبی

دیم

کل

آبی

دیم

انار

18

97

97

0

970

970

0

10000

10000

0

گردو وبادام و....

21

12

6

6

11.11

9.16

1.95

1142

1960

325

جمع کل

39

109

103

6

981.11

979.16

1.95

11142

11960

325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول تولیدات لبنی خانوار عشایری استان مرکزی                                  

ردیف

نام شهرستان

نام محصول لبنی تولیدی

میزان تولیدات سالیانه(kg )

نوع دمصرفی

هزینه تولید (ریال)

توضیحات

خود مصرفی

دگر مصرفی

1

ساوه

شیر

870780

435390

435390

0

50% از شیر تولیدی برای فروش والباقی جهت خود مصرفی وتبدیل به لبنیات

ماست

96600

96600

0

 

 

دوغ

69000

69000

0

 

 

پنیر

69000

69000

0

 

 

کره

6440

5060

1380

 

 

روغن محلی

2760

2180

580

 

 

کشک

1380

1380

0

 

 

2

زرندیه

شیر

832920

416460

416460

 

50% از شیر تولیدی برای فروش والباقی جهت خود مصرفی وتبدیل به لبنیات

ماست

92400

92400

0

 

 

دوغ

66000

66000

0

 

 

پنیر

66000

66000

0

 

 

کره

6160

4840

1320

 

 

روغن محلی

2640

2086

554

 

 

کشک

1320

1320

0

 

 

3

خمین

شیر

132510

66255

66255

 

50% از شیر تولیدی برای فروش والباقی جهت خود مصرفی وتبدیل به لبنیات

ماست

14700

14700

0

 

 

دوغ

10500

10500

0

 

 

پنیر

10500

10500

0

 

 

کره

980

770

210

 

 

روغن محلی

420

332

88

 

 

کشک

210

210

0

 

 

4

دلیجان

شیر

56790

28395

28395

 

50% از شیر تولیدی برای فروش والباقی جهت خود مصرفی وتبدیل به لبنیات

ماست

6300

6300

0

 

 

دوغ

4500

4500

0

 

 

پنیر

4500

4500

0

 

 

کره

420

330

90

 

 

روغن محلی

180

142

38

 

 

کشک

90

90

0

 

 

جمع کل

2426000

1475240

950760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول تولیدات صنایع دستی و دست بافته های عشایری استان مرکزی(ییلاقی)

نوع صنایع دستی

مواد اولیه مورد نیاز

* نوع مصرف

درصد

تعداد افراد شاغل

میزان تولید سالیانه

واحد یا مقیاس تولید

هزینه تولید(ریال) هرمتروعدد

مبلغ فروش (ریال) هر متروعدد

درآمد سالیانه(ریال)

خود مصرفی

دگر مصرفی

زن(تعداد)

مرد(تعداد)

قالی وقالیچه

کرک وتاروپود

75

25

105

0

695

متر مربع

600000

1000000

69600000

گلیم و زیلو

تاروپود وپشم

97

3

23

0

217

متر مربع

50000

100000

350000

ورنی وجاجیم

کرک وتاروپود

69

31

8

0

61

متر مربع

30000

50000

380000

چادر

موی بز

98

2

38

0

574

متر مربع

0

0

0

حصیر

بادام کوهی

100

0

4

 

24

متر مربع

0

0

0

خورجین وتوبره

 

83

17

56

0

196

عدد

80000

200000

3960000

چوقا یا برک

پشم

60

40

0

3

5

عدد

100000

400000

600000

کلاه دستکش جوراب گیوه و پاپوش

پشم

81

19

78

0

511

عدد

10000

40000

2910000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77800000

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره(2-12-9):جدول تولیدات صنایع دستی و دست بافته های عشایری استان مرکزی(قشلاقی)

نوع صنایع دستی

مواد اولیه مورد نیاز

* نوع مصرف

درصد

تعداد افراد شاغل

میزان تولید سالیانه

واحد یا مقیاس تولید

هزینه تولید(ریال) هرمتروعدد

مبلغ فروش (ریال) هر متروعدد

درآمد سالیانه(ریال)

خود مصرفی

دگر مصرفی

زن(تعداد)

مرد(تعداد)

 

 

 

 

 

قالی وقالیچه

کرک وتاروپود

74

26

93

0

538

متر مربع

600000

1000000

56000000

گلیم و زیلو

تاروپود وپشم

99.6

4.%

12

0

164

متر مربع

50000

100000

350000

ورنی وجاجیم

کرگ وتاروپود وابریشم

 

64

36

5

0

25

متر مربع

30000

50000

180000

چادر

موی بز

100

0

11

0

11

متر مربع

0

0

0

حصیر

بادام کوهی

100

0

1

0

1

متر مربع

0

0

0

خورجین وتوبره

 

80

20

35

0

132

عدد

80000

200000

1320000

چوقا یا برک

پشم

100

0

3

0

1

عدد

100000

400000

0

کلاه دستکش جوراب گیوه و پاپوش

پشم

75

25

52

0

377

عدد

10000

40000

2820000

جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

60670000