تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

جلسه شورای عشایر

جلسه شورای عشایری در شهرستان زرندیه استان مرکزی برگزار شد

جلسه شورای عشایری با حضور فرماندار و رئیس شورای عشایری شهرستان زرندیه آقای مهندس کردی و جانشین و معاون توسعه و عمران سازمان امور عشایرایران آقای مهندس صفرزاده و مدیر کل ساماندهی و هماهنگی سازمان امور عشایر ایران آقای مهندس احمدی میر قائد و مسئولین دستگاههای شهرستان در فرمانداری برگزار شد. این جلسه به منظور هماهنگی بیشتر دستگاههای و ادارات شهرستان برای ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر برای عشایر زحمتکش مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در این جلسه مشکلاتی از قبیل خشکسالی ، گاز رسانی به مناطق عشایری، ، بهداشت و درمان (خانه بهداشت) ،حضور دامپزشکی(سیار)، آموزش مناسب در مناطق عشایری ،تامین آب مناطق عشایری ، بیمه روستایی و عشایری، بیمه دام ،و ..... مورد تاکید قرار گرفت