تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

اعزام اکیپ پزشکی به مناطق عشایری

اعزام اکیپ پزشکی به مناطق عشایری استان مرکزی شهرستان زرندیه

اعزام اکیپ پزشکی به مناطق محروم شهرستان زرندیه با همکاری شبکه بهداشت و بهداری سپاه ناحیه شهرستان زرندیه منشکل از پزشک ، ماما جهت معاینات پزشکی و ویزیت رایگان بیماران به مناطق عشایری عزیمت و بعد از ویزیت ،داروهای مورد نیاز رابه صورت رایگان در اختیار عشایر منطقه قرار دادند.