تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

زمان کوچ بهاره عشایر استان اعلام شد

جلسه هماهنگی کوچ عشایر استان مرکزی

در راستای بهره برداری بهینه از مراتع عشایری استان مرکزی جلسه ای در مورخه 1396/01/21 با حضور کارشناسان اداره امور عشایری استان مرکزی،کارشناسان واحدبیابانزدایی اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی ، واحد یگان حفاظت شهرستان زرندیه و اداره امور عشایری استان قم ، یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی ، کارشناسان واحد امور دام جهاد کشاورزی استان قم و باحضور عشایر در منطقه مسیله تشکیل و زمان کوچ عشایر و رود و خروج دام با رعایت ظرفیت مراتع از مسیر ایلراه ها مشخص والازم به ذکر است با توجه به شرایط جوی وبررسی وضعیت مراتع ییلاقی زمان کوچ عشایر استان در تاریخ 15/2/96 تعیین گردید.