تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

تودیع و معارفه ریاست اداره امور عشایر استان مرکزی

جناب آقای مهندس روح اله نظامی با حکم ریاست سازمان عشایر ایران به عنوان رئیس اداره امور عشایر استان مرکزی منصوب شد