تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

طایفه مستقل کله کوهی

طایفه مستقل کله کوهی:

ظاهرا ً کله کوهیها حدود 300 سال قبل از شیراز به استان مرکزی (اطراف قم و ساوه)کوچانده شده اند هدف از انتقال آنان ساربانی و نگهداری از دواب سلطنتی و شترهای دربار بوده است منطقه مسیله واقع در کنار دریاچه حوض سلطان و حد فاصل قم و تهران برای استقرار قشلاقی آنان اختصاص یافته بتدریج عده ای از آنها که مراتع میان بندشان در شمال شهرستان ساوه و مراتع ییلاقی شان ارتفاعات شمال غرب شهرستان مذکور بود در مراتع میان بند خویش باقی مانده و کلاً در استان مرکزی و قم به کوچ روی پرداختند در حال حاضر عده ای از آنها در محدوده استان تهران و عده در محدوده استان مرکزی و عده ای در استان قم زندگی می کنند حدود 70 خانوار از انها نیز بهار و تابستان را در استان مرکزی مراتع یعقوب حصاری و ازون بایر شهرستان زرندیه و زمستان درمنطقه مسیله قم می گذرانند و تعداد بیست خانوارکه زمستان در قطعه چهار زرندیه و در فصل بهار و تابستان در استان تهران زندگی می کنند ضمن آنکه تعدادی از خانوار ها از استان تهران به زرندیه کوچ می کنند .