تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

اداری ومالی

اداری و مالی

 

امور مالی

 

- انجام کلیه فعالیتهای مربوط به امور مالی و تنظیم و کنترل حسابها در چهارچوب اعتبارات مصوب و قوانین و مقررات موجود

- درخواست تخصیص اعتبار از خزانه داری کل و پیگیری ان در چهارچوب اعتبارات مصوب

- نظارت بر مصوب اعتبارات مربوط به طرحهای عمرانی

- نگهداری حساب اعتبارات مصوب به تفکیک مواد و برنامه های مصوب

- ایجاد سیستم حسابداری مناسب با کنترل های داخلی و ائین نامه و ذستورالعمل های مالی به منظور حسن اجرای امور مالی اداره

- انجام کلیه اقدامات لازم در مورد تهیه و تنظیم اسناد هزینه های انجام شده به منظور اجرای ضوابط و مقررات قانون محاسبات عمومی و ائین نامه های مربوط به معاملات دولتی

-ثبت و نگهداری حساب اموال اداره

- تهیه گزارشهای مالی دوره ای و موردی

- انجام سایر امور مالی مربوطه

 

اموراداری

 

-پیش بینی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز اداره بر اساس برنامه تشکیلات و بودجه مصوب و براساس قوانین و مقررات مربوط

-صدور کلیه احکام کارگزینی و قراردادی خرید خدمت کارکنان

- اجرای قوانین و مقررات استخدامی و طرحهای طبقه بندی مشاغل

-بررسی نیازها و فراهم آوردن امکانات رفاهی ،تعاون و بهداشت و درمان کارکنان

-تهیه و تنظیم آمار پرسنلی و مشخصات کارکنان و بهنگام نمودن آن

- انجام امور بازشتگان و موظفین براساس مقررات مربوط

- پیش بینی برآورد تامین نیازهای اداره در زمینه وسایل و ملزومات ،نگهداری و توزیع آنها بین واحدهای مختلف در چارچوب قوانین و مقررات

- دریافت ،ثبت،توزیع و اجراع کلیه برنامه ها و مکاتبات وارده و صادره و بایگانی مکاتبات

- انجام اقدامات لازم در خصوص تامین خدمات عمومی نظیر آب،برق،سوخت ،حمل و نقل ،نظافت،سرایداری،چاپ و تکثیر،مخابرات،تاسیسات و کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین

- انجام سایر وظایف اداری حسب مورد