تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

روابط عمومی

روابط عمومی:

-جمع آوری ، تدوین و تنظیم گزارش فعالیتهای اداره به منظور انتشار در رسانه های گروهی .

-همکاری مستمر با رسانه های گروهی اعم از خبر گذاریها ، مطبوعات و صدا و سیما به منظور انعکاس فعالیتهای اداره .

-تهیه هر گونه بولتن و نشریه راهنما مرتبط با وظایف اداره و واحدهای تخصصی.

-بررسی مطالب مندرج در جراید در ارتباط با وظایف اداره و تهیه پاسخهای لازم با همکاری واحدهای ذیربط.

-ابلاغ کلیه بخشنامه ها ،دستور العملها و اطلاعیه ها که جنبه عمومی دارد به واحدهای ستادی واستانی .

-مشارکت در تهیه و تنظیم نشریات و هر گونه کتب منتشره از سوی اداره

-اسقرار سیستم جمع آوری اطلاعات و اخبار مربوط به واحدهای مختلف اداره.

-انجام سایر امور مربوط به روابط عمومی که حسب مورد ارجاع می شود.