تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

قوانین ومقررات مرتبط با عشایر

 

1-آئین نامه ساماندهی عشایر