تماس با ما

به وبسایت امور عشایری استان مرکزی خوش آمدید

ایلراه

مسیر کوچ عشایر شهرستان ساوه

ردیف

مبدأ کوچ

شهرستان

مسیر کوچ

مقصد ونقطه برگشت

شهرستان

ایل وطایفه

1

قره چای–(قلعه شیر خان- امام آباد–اکبر آباد–محرابلو)

ساوه

مناطق نامبرده به سمت رودخانه قره چای- کانال درجهpc1 سد- جاده سد–آسیابک- آقدره–حقانیه–دره حاج ایمان- حسن آباد شیر محمد- امام زاده محمد–مابین آزاد راه وراه آهن همدان–رودخانه چمران- جاده لوله گاز- رودخانه میمه- جاده بیات-

گزل دره شهرستان ساوه- شریف آباد همدان- قابان قلی همدان

ساوه- شهرستان رزن استان همدان

ایل کرد کلهر

2

طرازناهید–انجیلاوند- رضا آباد–قره بولاق–احمد آباد-عباس آباد–کوه پنگ-کوچک خان

ساوه

مناطق نامبرده به سمت طرازناهید–مزرعه اجاق- تخته چمن- کوه های قره قیه- انجیلی رنگرز- عباس آباد منزلک- چنار-گردوگستان- یکه باغ- رأس کوههای ترشک–گردنه بیجیگرد-مسیر دوراهی میشود مسیر اول به سمت بریه خرقان زرندیه ومسیر دوم به سمت آتولان آسکین که دوباره مسیر دوراهی میشود مسیر اول به سمت یاری آباد وزنبر ومسیر دوم کوههای قرمزین–ارتفاعات سامان- آقداش- قارلوق-داغکندی- ینگی جه ورزن همدان

1-بریه خرقان زرندیه

2- نوبران ساوه

3- رزن وینگی جه همدان

1- زرندیه

2- ساوه

3-رزن همدان

شاهسون(الی قورتلو-دولتمند-قوتولو-یارجانلو)

3

آوه

ساوه

رودخانه آوه- مزرعه ریواس (اندیس)- انجیل باغ- ویه کوچ وبزرگ-گزوار-علی آباد سد- شورقویی- پلنگ آباد–آشیانک-قارلوق-ویسمان-استیجک- دربند-گویجه منار–جمیل آباد- عبدل آباد

گویجه منار وجمیل آباد

ساوه

شاهسون(حق جانلو-یارمیشلی)

4

شورقویی

ساوه

شورقویی- پاراگونه ی- شیرین بولاق

شیرین بولاق

ساوه

شاهسون(کوسه لر)

5

سیاله

ساوه

از قشلاق فوق به سمت مرقکان-مرق-سره مره ومره درسی

سره مره ومره درسی

ساوه

شاهسون(کوسه لر)

6

ساوه-سقانلیق-اکبر آباد

ساوه

ساوه-سقانلیق– اکبر آباد نیوشت- یکه باغ-زراب بزکش وگرگ دره وقسمتی از مسیر دو به سمت داغکندی ودوره

زراب بزکش گرگ دره

زرندیه

ساوه

شاهسون(الی قورتلو)